Ulga internetowa – ile zwrotu na Internet w 2023? Kto i jak może odliczyć w PIT?

ulga internetowa ile zwrotu

Internet na stałe zagościł w naszym życiu. Warto wiedzieć, że wydatek, który musisz ponieść za dostęp do sieci, możesz odliczyć od dochodu. Czym jest ulga Internetowa, ile zwrotu można uzyskać i co warto o niej wiedzieć?

Ulga internetowa – czym jest?

Ulga na Internet cieszy się sporą popularnością od momentu jej wprowadzenia w 2015 roku. Dotyczy ona korzystania z sieci Internet. Prawo do jej odliczenia przysługuje każdemu użytkownikowi, który korzysta z Internetu zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w telefonie czy kawiarenkach internetowych. Niezależnie więc od formy dostępu do sieci, jak i lokalizacji, można uzyskać zwrot za użytkowanie Internetu.

Co jednak z kosztem zakupu sprzętu czy komponentów? Warto wiedzieć, że odliczeniu nie podlegają wszystkie wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet. Ulga nie przysługuje na zakup sprzętu, komponentów, instalację, rozbudowę czy modernizację. Od podatku nie odliczysz także wydatków na serwis i opłatę aktywacyjną.

Ulga na Internet – kiedy przysługuje?

Aby otrzymać ulgę na Internet, musisz spełnić kilka warunków jednocześnie. Będzie Ci ona przysługiwać, jeśli:

  • uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym;
  • poniosłeś w danym roku podatkowym wydatki związane z korzystaniem z Internetu;
  • nie korzystałeś z ulgi w poprzednich latach.

Ile razy można skorzystać z ulgi na Internet? Opłaty można odliczyć od dochodu tylko w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielić. Jeśli zatem nie zdecydowałeś się na nią w 2022 roku i wcześniej, możesz spokojnie z niej skorzystać, rozliczając PIT w 2024 roku. Prawo do niej będzie Ci przysługiwać za 2023 oraz kolejny rok, bezpośrednio po nim.

W jakiej wysokości przysługuje ulga na Internet? Czy jest limit?

Wiemy już, czym jest ulga internetowa – ile zwrotu przysługuje podatnikowi? Kwota ta jest ograniczona. Oznacza to, że podatek dochodowy do zapłaty możesz zmniejszyć o kwotę poniesionych wydatków, jednak z zachowaniem limitu, który maksymalnie wynosi 760 zł. Łącznie zatem można odliczyć nawet do 1520 zł, wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach. Warto też pamiętać, że limit nie przechodzi na kolejny rok. Jeśli np. w ubiegłym roku odliczyłeś 600 zł, to „niewykorzystane” 160 zł przepadnie.

Kto może odliczyć ulgę na Internet za 2023 r.?

Ulgę może odliczyć tylko osoba, która opłaca Internet, a tym samym ponosi związane z nim koszty. Jeśli zatem podpisałeś umowę na zakup usługi internetowej i jesteś widoczny w rachunkach za Internet, a do tego spełniłeś określone wyżej warunki, możesz skorzystać z odliczenia. Pamiętaj, że musisz okazać dokumenty, które potwierdzają między innymi, jaka kwota została przez Ciebie wydana na dostęp do sieci.

Jak małżonkowie mogą skorzystać z ulgi na Internet?

Chcąc odliczyć ulgę na Internet razem z małżonkiem, faktura powinna być wystawiona na wasze imiona i nazwiska. Nie ma znaczenia, w jakim zakresie odliczycie przysługującą wam ulgę. Limit 760 zł przysługuje oddzielnie każdemu małżonkowi. Łącznie mogą zatem odliczyć wydatki na Internet w ramach ulgi do 1520 zł. Oczywiście konieczne jest, aby każdy z małżonków posiadał dochód, od którego można odliczyć określoną kwotę.

Jakie dokumenty są potrzebne, by odliczyć Internet w 2023 roku?

Najbezpieczniejszym i jednocześnie też najwygodniejszym dowodem na poniesione wydatki na Internet w danym roku są faktury. Warto jednak wiedzieć, że katalog dokumentów, dzięki którym można udowodnić koszty uprawniające do otrzymania ulgi w przypadku polskich gospodarstw domowych, jest więcej. Może to być np. potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty. Najważniejsze jest, aby dokument potwierdzał płatność za dostęp do Internetu. Powinien spełniać następujące kryteria:

  • stwierdzać faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko np. zamówienie usługi;
  • zawierać dane identyfikujące kupującego i sprzedającego;
  • określać rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Którą deklarację PIT wybrać, by uzyskać ulgę za korzystanie z sieci?

Z ulgi na Internet może skorzystać podatnik, który rozlicza się na jednym ze wskazanych formularzy PIT. Są to:

  • PIT-28 – do rozliczenia podatku dochodowego na zasadach ryczałtowych. Liczony od ewidencjonowanych przychodów;
  • PIT-36 – do rozliczania podatku zgodnie ze skalą podatkową;
  • PIT-37 – do rozliczenia podatku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności podatkowej.

Razem z zeznaniem rocznym należy złożyć załącznik PIT/O, w którym wykaże się ulgę. Należy w nim wypełnić część B.

Najem a ulga internetowa

Ulgę można uzyskać także przy osiąganiu dochodów z najmu. Możliwe jest to wyłącznie wtedy, gdy korzystasz z Internetu do celów własnych. Ulga nie będzie przysługiwała, gdy dostęp do sieci został nabyty na rzecz najemcy. W takim wypadku korzystają z niego najmujący, a nie podatnik.

Pamiętaj też, że nie musisz być właścicielem nieruchomości, w której użytkuje się Internet. Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi, także wynajmując mieszkanie lub dom. Ważne jest to, aby dana faktura była wystawiona na wynajmującego, a nie właściciela nieruchomości.

Prawo do ulgi internetowej a działalność gospodarcza

Prowadzisz działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku Internet można odliczyć? Jest to możliwe, ale pod pewnym warunkiem. Ulga na Internet przysługuje tylko wtedy, gdy prowadzisz działalność i z Internetu korzystasz prywatnie lub służbowo, jednak nie rozliczasz go w kosztach. Do tego też powinieneś rozliczać swoją działalność na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego. To, ile zwrotu za Internet otrzymasz, działa na takich samych zasadach, jak w przypadku osób indywidualnych.

Ulga internetowa to atrakcyjna opcja, pozwalająca na odliczenie kosztów dostępu do Internetu od podatku dochodowego. Warto rozważyć skorzystanie z niej podczas rozliczania PIT. Pamiętaj, by zachować dokumentację potwierdzającą wydatki – umożliwi Ci to bezproblemowe skorzystanie z ulgi.

Scroll to Top